Hoạt động từ thiện

Hoạt động từ thiện

Chương trình du lịch, khám phá, kết nối, từ thiện Sài Gòn - Cần Thơ - Cà Mau
Chương trình du lịch, khám phá, kết nối, từ thiện Sài Gòn - Cần Thơ - Cà Mau 27,28,29/05/2016
Chương trình từ thiện xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Chương trình từ thiện xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, ngày 20/12/2015
Chương trình từ thiện Trung tâm Tâm thần, tại Lâm Đồng, Đà Lạt
Trung tâm Tâm thần, tại Lâm Đồng, Đà Lạt, ngày 27/09/2015
Chương trình từ thiện tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Từ thiện tại xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, ngày 4/10/2015
Chương trình từ thiện tại xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Từ thiện tại xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, ngày 10/04/2016
Chương trình từ thiện bà con nghèo Tây Nguyên
Chương trình từ thiện bà con nghèo Tây Nguyên
Copyright © 2016 - 2019 by CONSUMER LINK VIETNAM All rights reserved
Lên trên