Nhân sự

Nhân sự

 

 

Đội ngũ chuyên nghiệp
Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về nghiên cứu thị trường của khách hàng.
Đội ngũ phủ rộng toàn quốc
Lực lượng đội ngũ cộng tác liên phủ rộng toàn quốc với hơn 30 nhân viên chính thức và trên 300 cộng tác viên đều có chuyên môn cao.
Copyright © 2016 - 2019 by CONSUMER LINK VIETNAM All rights reserved
Lên trên