Tìm kiếm đối tác chiến lược!

Consumer Link Việt Nam đang tìm kiếm đối tác chiến lược trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ nghiên cứu thị trường, tư vấn, đào tạo các dịch vụ liên quan đến việc xây dựng các chiến lược marketing cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước Việt Nam!

Vui lòng liên hệ phat.pham@consumerlink.vn!

Thank you very much with best wishes!

Copyright © 2016 - 2019 by CONSUMER LINK VIETNAM All rights reserved
Lên trên